• Vandværket er en rød murstensbygning placeret på Skovvejen 9.

  Sønderby Vandværk er et privat vandværk der blev stiftet som interessantselskab den 17. maj 1903 med tilslutning af 47 forbrugere. Selskabets status er den 26. april 2007 ændret til andelsselskab under navnet Sønderby Vandværk.
  Den nuværende vandværksbygning er opført i 1965 og i 2016 forsyner vandværkets 188 brugere i landsbyen Sønderby, sommerhusudstykningen Harebakkegården samt enkelte ejendomme i Bredvig og på Sønderbyvej.

  Vandværket har en indvindingstilladelse på 30.000 m3. Indvindingen af grundvandet sker fra området omkring værket fra to boringer i henholdsvis 52 og 54 meters dybde. Boringerne er udført i 1985 og 1998. I 2016 blev der udpumpet 14.751 m3.
  Vandbehandlingen på vandværket foregår, ved at det ubehandlede grundvand iltes i et iltningstårn, og ledes bagefter gennem to åbne sandfiltre. Vandet ledes derefter ned i en70 m3 rentvandstank, der er placeret under gulvet. Skylning af filtrene sker manuelt hver 3. uge. Udpumpning til forbrugerne sker gennem tre pumper.

  Vandværksbestyrelsen består af 5 medlemmer og en suppleant.
  Regnskabet føres af en privat revisor og det manuelle arbejde med skylning af filtrene foretages af en lønnet medhjælper.

 • Vandvaerk/images/VA-1.JPG Vandvaerk/images/VA-2.JPG
    Regler og Vedtægter

    Referater

    Link og Ledningsnet tegninger